SEARCH:
"Your System Integration Solutions "
 เกี่ยวกับเรา (About Us)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสอนสิน มีความภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาท สำคัญในการ ดำเนิน งานออกแบบ และพัฒนาระบบต่างๆ ให้กับลูกค้า ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงธนาคารพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะทางด้าน สายสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optics) สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ CAT5e, CAT6 ระบบเครือ ข่ายไร้สาย (Wireless) รวมถึง ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN)

ห้างหุ้นส่วนฯ มีความพร้อม มีประสบการณ์และมีทีมงานวิศวกร ด้านเทคนิคที่พร้อมจะให้บริการ และให้คำปรึกษาในการออกแบบ รวมถึงติดตั้งระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการ ใช้งานในทุกรูปแบบ

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่
 

 
© 2009 Copyright SUKSONSIN LIMITED PARTNERSHIP